Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 10, Sayı 21  2022/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nihan Semen ERSÖZ UZAR, Derya Sultan GÜL

NO Makale Adı
1674462939 TÜRKİYE’DE ÖZGÜN BASKI RESİM SANATINDA KUŞ FİGÜRLERİ

Sanat insanların var olduğu ilk günden bugüne kadar geçen süreç içerisinde sürekli olarak değişik şekillerde kendini göstermeyi sürdürmüştür. İnsanoğlu ilk olarak mağara duvarlarına çizdikleri resimler sayesinde birbirleriyle iletişim sağlamayı başarmışlardır. Mağara duvarlarında bulunan şekil, sembol ve motiflerle ifade etmek istediklerini sanat yoluyla birbirlerine aktarma çabası içerisine girmişlerdir. Bu bağlamda sanat kendi içerisinde kullanılan teknik ve malzemelere göre farklı alanlara ayrılmıştır. Özgün baskı resim bu alanlardan birisidir. İlk olarak nerede ve ne zaman kullanıldığı tam olarak bilinemese de sanatın bütün alanlarında olduğu gibi özgün baskı resimler de toplumların kültürel özelliklerini her zaman göstermişlerdir. Türkiye’de özgün baskı resim sanatının yoğun olarak kullanıldığı dönemin 1950’lerde başladığını söyleyebiliriz. Ülkemizde sanata verilen önemin artması ve sosyo-ekonomik nedenlerle baskı resim sanatının çoğaltılabilir sanat eserleri üretebilmesinden ötürü bu dönemde özgün baskı resim sanatımız gelişim göstermiştir. Bu gelişmeyle birlikte devam eden 60, 70 ve 80’li yıllarda özgün eserler veren sanatçılarımızın kullandıkları motifler toplumumuzun içinde bulunduğu durumu yansıtmayı başarmıştır. Bu dönemde sanatçılarımızın özgün baskı resimlerinde ele aldıkları hayvan figür ve motifleri sabit özellikler göstermemektedir. En çok kullanılan hayvan figür ve motifleri incelendiğinde kuş, at, arı, manda, koyun, balık vb. olduğu görülmektedir. Özgün baskı resim sanatımızda en çok rastladığımız hayvan figür ve motifleri arasında çoğunlukla kuş figür ve motifleri bulunduğu için araştırmamız bu doğrultuda Aliye Berger, Hayati Misman ve Hasan Pekmezci’nin eserleri incelenerek tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özgün baskı resim sanatı, figür, motif