Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 10, Sayı 21  2022/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Yasemin TÜMER ÇELİK, Meltem DEMİRCİ KATRANCI

NO Makale Adı
1669023635 STİLİZE HAYVAN BETİMLEMELERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Bu çalışma kapsamında Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulama örneği yapılmış, öğrencilerin bilgi ve ilgi düzeyleri nitel veriler ile ölçülmüştür. Gözlem tekniği kullanılarak ise öğretmenin davranışları ölçülmüştür. Kaynak taraması yapılarak kültürün önemi ve hayvanın kültür içindeki yeri araştırılmıştır. Araştırmada kültürün önemine değinilerek hayvanların Türk kültüründe ve Anadolu kültüründeki önemi vurgulanmıştır. Kültür bir toplumun var olma şeklidir ve toplumların gelecekte hayatta kalabilmesi, nesillerini devam ettirebilmesi için barındırdığı değerleri koruyabilmesi önemlidir. Kültürün bu kapsamda sanata ihtiyacı vardır. Sanat eğitimi birey ve toplumların sanatsal ve kültürel açıdan yetiştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Öğrencilerin kendi kültürlerini öğrenirken aynı zamanda deneyimlemesi ve ilişkilendirmesi öğrenmenin kalıcılığı açısından önemli görülebilir. Nesiller kültürü ve kültürün bir parçası olan sanatı korumalıdır ve diğer nesillere aktarmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, sanat tarihi, sanat eğitimi