Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  2021/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Murat KARAOVA

NO Makale Adı
1642478258 FEYHAMAN DURAN VE ÖĞRENCİSİ AHMET YAKUPOĞLU’NUN RESİM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada amaç, Çağdaş Türk Resim sanatının önemli ivmelerinden 1914 Kuşağı’nın ve portre resminde öncü ve önemli temsilcilerinden biri sayılan, aynı zamanda Ahmet Yakupoğlu’nun (Kütahya, 1920-2016) Sanâyi-i Nefîse Mektebindeki eğitimi ve sanat hayatının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenen Feyhaman Duran’ın (İstanbul, 1886-1970) portre resmindeki yerini ve önemini belirlemeye çalışmaktır. Çalışmada, 1940 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenciliğe başlayan, Feyhaman Duran ve İbrahim Çallı atölyelerinden mezun olan ve sonrasında uzun yıllar aktif bir biçimde sanat hayatını sürdüren Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerine yer verilerek Feyhaman Duran ile yakınlıkları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada yöntem olarak; literatür tarama ve karşılaştırmalı eser inceleme yöntemi kullanılmış, ayrıca fotoğraf ve belge unsurlarının incelenmesiyle somut veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; Ahmet Yakupoğlu’nun sanatının oluşumunda atölye hocası Feyhaman Duran’dan büyük ölçüde etkilendiği, ayrıca karakteristik özellikleri bakımından da alçak gönüllülüğü ve üretkenliğiyle onu örnek aldığı ve benimsediği sonucuna varılabilmektedir. Ahmet Yakupoğlu’nun gerek portre, gerek manzara resimlerinde izlenimci anlayıştan beslenerek, paletini geleneksel bir tavırla harmanlayıp gerçekçi ve anlatımcı üslubu benimsediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Feyhaman Duran, Ahmet Yakupoğlu, İzlenimcilik, Türk portre resmi, resim sanatı