Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  2021/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Çağatay AKENGİN

NO Makale Adı
1642415298 ŞEHİR VE SANAT ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada; şehir sanat ilişkisi ele alınmış ve şehrin sanat ve sanatçılar üzerindeki etkisine değinilmiştir. Medeniyetlerin zirveye ulaştığı şehirlerde edebiyat, mimari, resim v.b sanat dallarının insanlar üzerindeki etkileri üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Şehir, sanat, medeniyet, kültür