Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  2021/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mutluhan TAŞ, Sümeyye YILDIRIM

NO Makale Adı
1642415287 HİPERREALİST SİLİKON HEYKEL YAPIMI VE GERÇEKLİK ALGISININ ARTTIRILMASINDA UYGULANAN RESİM TEKNİKLERİ

21. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan silikon maddesi, hemen her gün yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok alanda ve sektörde kullanılmaktadır. Plastik sanatlar alanının da dahil olduğu bu gelişme ve buluşlar, yeni bir tür heykelin oluşmasına neden olmuştur. Silikon heykel çalışmaları günümüzde, genellikle iç mekân düzenleme ve canlandırmalarında kullanılmakla beraber organ eksikliklerine bağlı plastik cerrahi müdahalelerde eksik organları tamamlamada da kullanılmaktadır. Bunun dışında criminal yeniden yüzlendirme prosedürlerinde ve sinema sektöründe de maske ve giyilebilir kostüm olarak tercih edilmektedir. Bu araştırmada, Hiperrealist silikon heykellerdeki gerçeklik algısını arttırmak için kullanılan resim ve boyama teknikleri ile bunların uygulamadaki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Hiperrealist heykel çalışmaları, günümüz medikal çözümlerden kimliği belirsiz yüz tanımlamasına, sinema sektöründen kent müzeleri iç mekân canlandırmalarına kadar birçok alanda kullanımı açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Silikon heykel, Resim teknikleri, makyaj