Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  2021/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Aysun ERZİNCAN, Nurcan YILDIZ, Elif ERKEN, Demet PARLAK, Burak EVREN, Melek ARSLAN, Levent MERCİN

NO Makale Adı
1642415276 KADIN İMGESİNİN SANAT ESERLERİNE YANSIMASI: SOFRA SERAMİĞİ DEKOR TASARIMI ÖRNEKLERİ

Kadın, eski çağlardan beri toplumların kültürel, dini, siyasi yaklaşımlarına göre farklı statülerde konumlandırılmıştır. Bazı medeniyetlerde kutsallaştırıldığı dahi bilinmektedir. Kadının toplumdaki statüsü, bereketi, bolluğu ve doğurganlığı sembolize etmesi, birçok sanat eserine ilham kaynağı olmuştur. Bulunduğu dönemlerde elle ve çark ile şekillenen seramik ürünler, gün geçtikçe ihtiyaçlara ve teknolojik gelişmelere paralel olarak farklı üretim yöntemleri ile şekillenmeye başlamıştır. Seramik, sanatsal alanlarda kullanıldığı gibi endüstriyel yani seri üretime uygun olarak da kullanıma açık bir malzemedir. Bu araştırmada endüstriyel ürünlerden biri olan sofra seramikleri yüzeylerinde kadının sembolize edilmesi ile ilgili eserlere yer verilmiştir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilgili literatürün taranması ile nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Uygulama örnekleri incelendiğinde bereket, aşk, doğurganlık, koruyuculuk, analık, aile ve aile birliğini simgeleyen kadın; eli belinde, bukağı, bereket motifi, su yolu, parmak, el ve tarak motifi, çiçek, saç bağı ve hayat ağacı gibi motiflerin sofra seramiği yüzeyleri üzerinde kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu ürünlerde kullanılan motiflerin, ürüne anlam yüklenmesini, tanıtımını ve pazarlanmasını kolaylaştırdığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, sofra seramiği, motif, simge, yüzey tasarımı