Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 18  Bahar 2021  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Şirin KARAMAN, Mehmet Fatih ÇAKMAKTEPE

NO Makale Adı
1641421163 SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ TIĞ İLE ÖRME KESELER

Kültürel mirasımız olan el sanatları eserleri incelendiğinde teknik ve uygulamadaki başarı düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Geleneksel el sanatları içinde keseler, yapım teknikleri ve geniş kullanım alanı ile özel bir yere sahiptir. Keselerin kullanım yerlerine göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca yapım tekniklerine göre, kullanılan malzeme ve yapımda kullanılan araca göre de keseleri sınıflandırmak mümkündür. Keselerin değeri yalnızca taşıdığı nitelik ile değil aynı zamanda görünümünün güzelliğiyle de ölçülmektedir. Eski dönemlerde toplumda dikiş dikme ve örgü örme bilinen gündelik bir uygulama iken günümüzde iğnenin ve tığın nasıl tutulduğunu bilmeyen bir nesil yetişmiştir. Dolayısıyla yenileri yapılmayınca eskilerin kıymeti daha da artmaktadır. Keselerin kullanım yerini başka malzemelerin alması sonucu yapımları tamamen bitmiştir. Bu nedenle mirasımız olan kültürel eserlerin korunması daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalışma ile iki temel amaç güdülmüştür. Bunlardan biri; artık yapılmayan keseleri kayıt altına almak ve keselerin farklı kullanım alanları ile devamlılığını sağlamak; bir diğeri de geçmiş yaşantıların beğenisini gelecek nesillere aktarmaktır. Bu nedenle incelenilen keselerde; kullanılan malzeme, renk, teknik, motif ve kompozisyon özellikleri tespit edilerek keseler kayıt altına alınmış, motifler dijitale aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El Sanatları, Müze, Örme, Kese, Sivas