Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 18  Bahar 2021  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mutluhan TAŞ, Abdullah GÜMÜŞ

NO Makale Adı
1641418908 GÜNÜMÜZ HEYKEL UYGULAMALARINDA MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ

Arkeolojik bulgular ışığında insan, ateşi bulduktan sonra zamanla metali biçimlendirmeyi ve işlemeyi öğrenmiş, keşfettiği maden ile metal malzemeyi eritip dökerek günlük hayatta kullanabileceği objeleri üretmiştir. Mum yok etme tekniğiyle bronz heykel döküm yönteminin, arkeolojik bulgulara göre milattan önceki yıllarından başlayan bir geçmişi olduğu söylenebilir. Çalışmanın odağı; Sanayi Devrimi ile birlikte insan gücünün yerini makinaların almaya başlaması ve teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla, bulunan yeni nesil malzemelerin heykel sanatında tasarım ve uygulama süreçlerine katkıları üzerinedir. Bu araştırmada, geleneksel yöntemler ve günümüz teknolojisi ile alternatif yöntemleri irdelemek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Heykel,, döküm teknikleri, bronz döküm, 3D baskı malzemeleri