Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 18  Bahar 2021  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Yunus ASLAN

NO Makale Adı
1640184361 KIRŞEHİR CACABEY MEDRESESİ VE TÜRBESİ’NDE TAŞ SÜSLEME UNSURLARI

Anadolu Selçuklu devrinde meydana getirilmiş mimari eserler arasında, medreseler önemli bir yere sahiptir. Dönemin eğitim ihtiyacını karşılayan medreseler, mimari işlevlerinin yanı sıra sanatsal anlamda da süsleme bakımından öne çıkmaktadır. Kırşehir’in en önemli yapılarından olan Cacabey Medresesi, dört eyvanlı olup kapalı avlulu, kubbesi desteklere oturan medreseler plan grubunda yer almaktadır. Medrese, taş süsleme bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Yapıda bitkisel ve geometrik karakterli süslemeler yoğunluk göstermekte; bazı alanlarda ise üç boyutlu küreler, mukarnas ve payanda gibi ögeler süsleme amacıyla kullanılmıştır. Yapı çağdaşları arasında daha sade ve yerinde bir süsleme içeriğine sahipken, bulunduğu bölgeyle kıyaslandığında süsleme çeşitliliği bakımından oldukça zengindir.
Bu çalışma , kapsam olarak Kırşehir ilinde yer alan Cacabey Medresesi ve Türbesi’nde yer alan taş süslemelerin incelenmesi ve Selçuklu-İlhanlı etkilerinin süslemelerdeki yansımaları üzerinedir.

Anahtar Kelimeler: Medrese, Kırşehir, Süsleme, Anadolu, Selçuklu, Cacabey, taş