Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  2021/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
İbrahim ÇOBAN, Mustafa Kürşat GÜNEBAKMAZ

NO Makale Adı
1639689683 NEVZAT AKORAL, MUAMMER BAKIR, MUSTAFA ASLIER, KÜRŞAT GÜNEBAKMAZ’IN BASKI RESİMLERİNDE ANADOLU İNSANI VE YAŞAMI

Ülkemizde geçmişi Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne kadar dayanan Türk Özgün Baskı Resim Sanatı, Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreçte yeni öğretiler ve deneysel yaklaşımlar dâhilinde gelişimine devam etmiştir. Özgün baskı resim sanatı 1930’ların sanat ortamında, öncelikle resim alanında sanatçı ve sanatçı- sanat eğitimcisi yetiştiren kurumların bünyesinde uygulama alanı bulmuştur. 1930’lar sonrası Güzel Sanatlar Akademisi ve Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’nde yetişen sanatçılar Anadolu insanını ve yaşam tarzını, pentürel resim çalışmalarının yanında, özgün baskı resimlerinde de etkili bir biçimde ifade etme imkânı bulmuştur. Türk sanatçıları, yaptıkları özgün baskı eserlerinde Anadolu insanı ve yaşamı temasını kimi zaman üzerinde çalışılan bir konu, kimi zaman ise bir çıkış noktası olarak ele almışlardır. İlerleyen yıllarda özgün baskı resim sanatı, Anadolu insanı ve yaşam tarzını yansıtan imgeleri de içinde barındırarak özgün bir üslup arayışına girmiştir. Özgün baskı resim sanatçıları arasında sosyal yaşam ve sosyo-kültür değerlerinin plastik açıdan farklı teknik ve malzemelerle çözümlenmesi arayışları, Türk Özgün Baskı Resim Sanatının ulusal ve evrensel boyutlara ulaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Türk özgün baskı resim sanatı ve sanatçıları içinde Anadolu insanı ve yaşamını eserlerine konu edinip bir seri eser üreten sanatçılardan Mustafa Aslıer, Muammer Bakır, Nevzat Akoral bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın yazarlarından biri olan M. Kürşat Günebakmaz’ın çalışmaları bu incelemeye taşınmıştır. Bu çalışmanın amacı, adı geçen sanatçıların Anadolu insanı ve yaşamına ait izlenim ve yorumlarının baskı resimlerine yansımasının irdelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Türk Özgün Baskı Resim Sanatı, Mustafa Aslıer, Muammer Bakır, Nevzat Akoral, M. Kürşat Günebakmaz