Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  2021/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Sinem BABA, Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ

NO Makale Adı
1638440596 ENGELSİZ MÜZECİLİK BAĞLAMINDA SERAMİK ESERLERİN GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMA

Müzeler, insanların kendi tarihsel gelişimine dair duydukları merakla geçmişten günümüze taşınan somut değerleri ziyaret ettiği ve eserler ile bir bağ kurduğu alanlar olarak önemli mekânlardır (Kandemir, 2015). Müze ziyaretlerinde, insanların eserlere dokunma istekleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu istek karşısında, eserlerin korunması amacıyla müze kuralları devreye girmektedir. Eserlere dokunmanın yasak olması sebebi ile ziyaretçilerin eserlerle tam bir bağ kurması oldukça güçtür. Müze ziyaretçileri arasında özel durumlu olarak nitelendirilen engelli ziyaretçiler de bulunmaktadır. Onların ziyaretleri sırasında yaşanabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla müzelerde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle görme engelli bireylerin sosyal faaliyetlerini arttırmak amacı ile planlanan birçok proje hayata geçmeye başlamıştır. Bu çalışmada görme engeli bulunan ve her yaş grubundan ziyaretçilerin ortak isteği olan dokunma ihtiyacına kısmen de olsa cevap vermeye yönelik, müze teşhirinde bulunan seramik eserlerin dokunulabilir biçimde yeniden tasarlanıp üretilerek, erişilebilirliğinin sağlanması tartışmaya açılmıştır.

Anahtar kelimeler: Müze, engel, engelsiz, engelsiz müzecilik, görme engelli, erişilebilirlik