Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Kış 2020  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Özcan OLCA, İsmet YÜKSEL

NO Makale Adı
1611482905 SERAMİK SANATINDA ENDÜSTRİYEL KALIPLAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

Seramik üretimi, çeşitli üretim yöntemleri ile karşımıza çıkmaktadır. Gelişen seramik üretim yöntemlerinin daha fazla miktarda ürün üretmek için kullanıldığı görülmektedir. Endüstriyel üretim yöntemlerden biri olan kalıp ile şekillendirmenin tarihsel süreci incelendiğinde el ve torna yolu ile şekillendirme kadar eski bir geçmişi olduğu görülmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan kalıp kullanımı ile birlikte üretilen ürünler salt ihtiyacı karşılamak üzere, işlevselliğin ön planda tutulduğu, seri olarak üretilen ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz seramik endüstrisinde gelişen teknolojilerle birlikte artan üretim taleplerine cevap verebilmek adına kullanılan üretim yöntemleri de sürekli gelişme göstermektedir. Seramik endüstrisi bu gelişen teknoloji ve üretim yöntemleri ile basit ve net olarak üretimi kolaylaştırmak, seri üretimi artırmayı amaçlamaktadır. Seramik sanatı ise endüstri alanıyla her zaman, yakın bir ilişki içerisinde olmuş ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek sanatsal seramik üretiminde kullanılmıştır. Günümüzde birçok seramik sanatçısı, kalıplama ve kalıpla üretime gereksinim duyarak, endüstriyel üretim yöntemlerini sanatsal üretim sürecinde tercih etmişlerdir. Bu yöntemler sanatçıya zaman ve üretim açısından kolaylık sağlamanın yanında sanatsal bir söylem ve araç olarak da katkı sağlamaktadır. Araştırmanın amacı endüstriyel seramik kalıplama ve üretim yöntemlerinin incelenerek, bu üretim yöntemleri ile üretilen sanat eserlerinin endüstri sanat ilişkisini bağlamında irdelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Seramik sanatı, endüstriyel seramik, seramik üretim yöntemleri, kalıp ile üretim