Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Kış 2020  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1609689172 REMBRANDT’IN “MEVLEVİ DERVİŞLERİ” İSİMLİ GRAVÜR ÇALIŞMASI ÜZERİNE

Resim sanatının görsellik ve sosyolojik yapısının yanında belgeselci bir anlayışı da vardır. Bu belgeselci anlayış, ressamların yaşadıkları çağı kendi perspektifiyle ele almasına ve insanlığa sunma biçimine göre değişmektedir. 17. yüzyıl Hollanda’sının büyük ressamı Rembrandt, kendi yaşadığı çağı işlerken, dini ve toplumsal olayları eserlerine yansıtmıştır. Ancak kendi dini inancından farklı bir inanca ait konuyu işlemesi, onun hümanist yapısının bir göstergesi şeklinde algılanabilir. Araştırma konusu eserde, İslam dinine mensup dört dervişin bir araya gelerek sohbet etmesi konusu işlenmiştir. İçinde metaforik göndermeler bulunan bu eser, dünya sanatının en büyük ressamlarından biri olan Rembrandt’ın elinden çıkması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Rembrandt, Mevlevi dervişler, resim sanatı