Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 8, Sayı 16  Bahar 2020  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Gül COŞKUN

NO Makale Adı
1579073388 AKSARAY’IN SON ŞAPKA USTASI MUSTAFA MOLLAOĞLU İLE BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ; KASKET YAPIMI

Şapkalar, tarih boyunca, kıyafetleri tamamlayan önemli bir aksesuar olarak kullanılmıştır. Ayrıca şapkalar; cinsiyeti, statüyü, inancı, kullanıldığı dönemi ve gelenekleri yansıtan baş süslemelerindendir. Diğer bütün kıyafetler gibi şapkalar da ilk olarak korunma amaçlı kullanılmaya başlamıştır. Zamanla, korunma amacına ek olarak, farklı kullanım alanları doğmuş ve bunun neticesinde çeşitlenerek hayatına devam etmiştir. Şapka, hem kadın hem de erkekler için her dönem kullandıkları önemli bir aksesuar olmuştur. Erkek şapkaları da kadın şapkaları gibi dönemsel farklılıklar ve değişimler yaşamıştır. Dönem gerekleri ve modanın etkisi ile değişimler yaşanmış ve şapkalar şekil değiştirmiştir. Farklı teknik ve kalıplar kullanılarak ustaların ellerinde hayat bulmuşlardır. Bu şapkalara hayat veren Mustafa Mollaoğlu, son şapka ustalarından biridir. Aksaray’da yaşayan ve yıllardır geçimini şapka yapımı ile sağlayan Mustafa Mollaoğlu; erkek şapkalarından biri olan “kasket” yapmaktadır. Kasketler de diğer baş süslemeleri gibi; ait olduğu dönemin özelliklerini yansıttıkları için önemli erkek şapkalarındandır. Kasket olarak, önceleri beş köşeli model kullanılırken zaman içerisinde sekiz köşeli, düğmeli ve spor modelleri de dâhil olmuştur. Şapkalar incelendiğinde, erkek şapkaları ile ilgili yeterli çalışmanın olmadığı görülmektedir. Araştırmanın amacı; Aksaray’ın son şapka ustası olan Mustafa Mollaoğlu’nu tanıtmak ve “kasket”in yapım aşamalarını belgelemektir. Bu çalışma Mustafa Mollaoğlu’nun atölyesi ile sınırlandırılmıştır. Yöntem olarak, karşılıklı görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın kapsamını; Mustafa Mollaoğlu’nun hayatı, çalışmaları, kasket ve kasket yapımı oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Mollaoğlu, kasket, şapka, Aksaray, usta