Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 8, Sayı 16  Bahar 2020  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nilgün KILIÇ, Mutluhan TAŞ

NO Makale Adı
1578257320 ŞEYH GALİP'İN HÜSN Ü AŞK ESERİNDE VAHDET-İ VÜCÛD TEMASI

İlahi Aşk, Klasik Türk Edebiyatı’nın omurgasını oluşturan temel dinamiklerin en önemli unsurlarından biridir. Ünlü Divan Şairi Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk isimli eseri, insanın kendini bulma ve varlığının temel amacına ulaşması yolunda yeniden doğuşu temsil eden bir mesnevi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Vahdete ulaşmak, vuslata ermek yolunda kişinin türlü zorluklarla karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz bir serüvendir ve bu alanda kişinin karşısına çıkan badirelerin atlatılması Aşk'a ulaşma, Aşk'ı anlama yolunda önemli bir merhale olarak kabul edilmektedir. Divan şiirinin dönüm noktası olarak kabul edilen Hüsn ü Aşk Mesnevisi, sembolik anlatımda zengin çağrışımlı tasavvufi bir eserdir. Şairin şiir yazma gücünü ortaya koyduğu gibi, okuyucunun hayal dünyasını ve zaten kendisinde var olan ilahi bir bilginin ortaya çıkmasını tetikleyen bir çalışmadır. Hayatın esrar perdesini aralamadaki kudreti ortaya çıkarmaya yarayan alegorik (sembolik) anlatım Hüsn ü Aşk ile birlikte kuvvetli bir tanım ortaya koymuştur. Yazılma sebebi tam olarak Vahdet-i Vücud inancını ortaya koymak olan bu eser, alegorik (sembolik) anlatımıyla içeriğinde bir miktar giriftlik barındırıyorsa da, klasik ve tipik bir son ile Vahdet-i Vücud temasını alışılmamış bir yoldan, gayet de alışılmış bir sona ulaştırmış ve okuyucuyu bu temayla net bir şekilde buluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vahdet-i Vücud , İlahi Aşk , Şeyh Galip , Hüsn ü Aşk