Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Ahmet DOLUNAY, Mehmet E. KAHRAMAN, Mehmet NUHOĞLU

NO Makale Adı
1578256804 LALENİN OSMANLI VE HOLLANDA SANATINDAKİ YANSIMALARI

Ülkeler, toplumlar veya sosyal gruplar arasında kültürel etkileşimler, kimi zaman yavaş kimi zaman daha belirgin ama her zaman süreklilik göstermiştir. Bu etkileşimin kaynağı bazen bir bilim insanı, sanatçı, siyasetçi gibi kişiler üzerinden bazen bir motif, oyun, hikâye, bazen de bir çiçek üzerinden gerçekleşmiştir. Osmanlı ve Hollanda arasında kültürel etkileşimlerde lale önemli bir yer teşkil etmektedir. Makale kapsamında lalenin Osmanlı ve Hollanda resim sanatındaki yansımaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Plastik sanatlar, resim, gravür, lale, Osmanlı