Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Hülya KAYNAR, Emine TONUS

NO Makale Adı
1577730368 DİVRİĞİ KULUNCAK KÖYÜNDE BULUNAN BAZI DOKUMA ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ VE RESTİTÜSYON ÇALIŞMALARI

Son zamanlarda Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Sanat eserlerinin onarımları (restorasyon ve konservasyon), belgelenmesi, koruma altına alınması, tanıtımının yapılması ve sergilenmesi büyük önem taşımaktadır. Sanayileşme, endüstrinin gelişmesi, kentlere göçün artması, popüler mesleklerin değişmesi vb. birçok nedenden dolayı taşınabilir kültür varlıkları kapsamında yer alan, halk kültürüne ait el sanatları da kaybolmaya, unutulmaya yüz tutmuştur.
Bu araştırmada Divriği ilçesi Kuluncak Köyü’nde bulunan bazı dokumalar incelenerek teknik ve desen analizi yapılmıştır. Dokuma örnekleri yerinde incelenmiş, fotoğraflar çekilmiş ve yöre halkı ile yüz yüze görüşülerek, kayıt formları oluşturulmuştur. Örnek seçilen desenlerin bilgisayar ortamında restitüsyon çalışmaları yapılmıştır.
Araştırmada 1 (bir) adet halı yaygı, 3 (üç) adet halı yastık, 1 (bir) adet halı çanta ve 1 (bir) adet kilim (cicim) örneği incelenmiştir. Yaprak, yıldız, çiçek, canavar ayağı, ejder, koçboynuzu, madalyon, post, goncagül, elibelinde, çengel, muska, göz, alem, stilize hayvan, akrep, kuğu, sandık, bereket, leblebili su, testere dişi, lale, gü, pıtrak, saç bağı motifleri kullanılmıştır. Halılarda Türk düğümü, düz dokumada ise, kilim ve cicim teknikleri uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Divriği, Kuluncak Köyü dokuma, halı, kültürel varlık