Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mutlu KÖPÜKLÜ

NO Makale Adı
1575272717 LİME TUĞLAYLA GELENEKSEL YER SOBASI YAPIMI

Lime tuğla ile yapı inşası Anadolu’nun birçok bölgesinde uzun yıllardır devam eden bir yöntemdir. Bu yapım türü artık bir teknikten öte bir geleneğe dönüşmüştür. Bu tuğlaların kullanımına eski Anadolu evlerinde, isketoz yapılarda, çeşitli duvar örmelerinde, bağ- bahçe ve köy fırınları yapımında sıklıkla rastlanmaktadır. Halen de günümüzde ekmek ve pide fırınlarının yapımında kullanıla gelmektedir. Lime tuğlaların kullanıldığı bir diğer alanda yer sobası veya halk tabiri ile “ocak” yapımıdır. Bu tür yapılar genellikle ev dışında, bahçe ve avlularda inşa edilen yapılardır. Bahçe içinde, kapalı bir oturma alanında, kamelyada veya bahçe kulübelerinde inşa edilebilirler. Genel olarak lime tuğla ile yer sobası inşası tuğla fırın inşası ile hemen hemen aynıdır. Farklı olarak yer sobalarının kare planlı olması söylenebilir. Bu çalışmada geleneksel bir yer sobasının inşa aşamaları ve yapım teknikleri anlatılmıştır. Uygulama esnasında karşılaşılan sorunlara ve uygulama aşamalarına sistematik olarak değinilmiş, görüş ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Seramik, Lime, Tuğla, Harman, Ocak, Soba