Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Erdal ÇETİNTAŞ

NO Makale Adı
1569930652 MENEMEN ÇÖMLEKÇİLİĞİNDE YENİLİKÇİ BİR İSİM: AHMET TAŞHOMCU

Çömlekçilik mesleği, Anadolu’da Neolitik Dönem’den bu yana devam eden önemli bir kültür mirası ve zanaattır. Çömlek binyıllar boyunca kilin pişirilerek üretilmesi sonucunda elde edilen vazgeçilmez bir materyal olarak geniş bir kullanım alanına ve ürün yelpazesine sahiptir. Toplumların sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap veren bu zanaat, günümüzde varlığını sürdürse de bazı bölgelerde hızla azalmaktadır. Ancak yurdumuzda çömlekçilik mesleğine gönül vermiş ve tekrar hayat bulması için uğraş veren ustalar bulunmaktadır.
Bu çalışmada, çömlekçilik mesleği ile uğraşan ve farklı teknikler kullanan Ahmet Taşhomcu’nun çalışmaları hakkında bilgiler derlenmiştir. Ayrıca, çömlekçilik mesleği ve bu mesleğe gönül vermiş ustaların varlığına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler Çömlek, Ahmet,Taşhomcu, Menemen