Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Azize Melek ÖNDER

NO Makale Adı
1569844154 SELÇUKLU DÖNEMİ SERAMİKLERİNDE YER ALAN BİR TABAK VE DEĞERLENDİRMESİ

En eski çağlardan günümüze kadar gelmiş olan seramik sanatı, çok çeşitli teknik, form, üslup ile günümüz sanatlarında hala yaşamına devam etmektedir. Geçmişten günümüze sağlam veya parçalanmış olarak gelen seramik formlar ve kalıntıları, o dönemde yaşayan uygarlıkların yaşayış biçimlerini, kültürlerini, din ve sosyoekonomik yapılarını aydınlatmak adına önemli birer kaynaklar niteliği taşırlar. Selçuklu dönemine ait seramik eserler de bu dönem yaşantısına ait önemli bilgiler vermektedir. Dünya müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer alan seramik malzemeler incelendiğinde günümüze sağlam olarak gelmiş pek çok Selçuklu dönemi eserine rastlamak mümkündür. Bardak, ibrik, kavanoz, küp, sürahi, şamdan, şişe, vazo, tabak, kâse gibi birçok farklı formda üretilen Selçuklu seramikleri belirli bir üslup birliği oluşturmaktadır. Bu dönem eserlerinden günümüze gelebilen örnekler sayesinde bu üslup rahatlıkla anlaşılabilir. Selçuklu tabak örneklerinde de hem form hem de süsleme özellikleri olarak bu üslup birliği görülür. Ancak Ashmolean Müzesinde bulunan turkuaz renkli tabağın formu literatür açısından Selçuklu döneminde daha önce örneğine rastlanmamış bir biçim olması sebebiyle önem arz etmektedir. Burada amaç bu ilginç biçimli tabağın literatüre girebilmesini sağlamakla birlikte bu dönemde yapılmış olan tabak biçimleri hakkında bilgi vererek, Selçuklu dönemi seramik tabak formlarını gruplandırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu Dönemi, seramik, tabak