Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış, 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Elif BAYRAK KAYA, Naile Rengin OYMAN

NO Makale Adı
1546516462 DESTANLARIN MİNYATÜR TASARIMINDAN ÇİNİ YÜZEYLERE UYGULANMASI (BOĞAÇ HAN ÖRNEĞİ)

Türk milletinin geçmiş yaşantısı, inanç sistemi, gelenek ve görenekleri hakkında bize ışık tutan en değerli yazmalardan biri Dede Korkut'tur.. Bu eşsiz destanın hikâyelerinden biri de “Dirse Han Oğlu Boğaç Han” destanıdır. Boğaç Han Destanı hem Dede Korkut Dresden yazmasında hem de Vatikan yazmasında vardır. Boğaç Hanın kahramanlık ve ad alma hikâyesinin betimlendiği kompozisyon, bir bütün oluşturulacak biçimde tasarlanmış, tek olay örgüsü, aynı zaman kavramı ve olayın geçtiği tek mekân içerisinde ele alınmıştır. Hikâye kendi başlığı altında; hikâyenin özeti, minyatür kompozisyon aşamaları; hikâyedeki ana karakterler, diğer karakterler, hikâyeden seçilerek çizimi yapılan sahneler ve sahnelerde çizilen konunun anlatımı, kullanılan figürler, mekân ve iklim, giysiler, kullanılan objeler vb. ayrıntılı anlatımları ile ayrıntılı çizimlerine yer verilmiştir. Hikâye tasarımının çini yüzeye desenini aktarma, boyama ve sunum aşamaları da ayrıntılı fotoğraf çekimleriyle anlatılmış ve hikâyenin kompozisyon tasarımında kullanılan tekniklerin uygulandığı zemine göre dağılımları, tercih edilen renklerle ilgili bilgiler verilmiştir. Sonuç aşamasında, tasarımın bitmiş ve sırlanmış halleri fotoğraflar vasıtasıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Destan, Boğaç Han, Minyatür, Çini, Tasarım