Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış, 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Filiz ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1546515942 ARDAHAN SULAKYURT KÖYÜNDE TOPRAK PİLEKİ KULLANIMI

Toplumların mutfak kültüründe ekmek yapımının önemli bir yeri vardır. İnsanlar, pratik yöntemlerle, lezzetli ve kaliteli ekmek üretmek için çeşitli pişirime malzemeleri araştırmışlardır. Böylece gözlem ve deneylerle pişirme teknolojileri geliştirmişler, keşfettikleri yöntemlerin en verimlilerini günümüze değin kullanmışlardır. Bu bağlamda doğal malzemelerden biri olan taş ve pişmiş topraktan yapılan pileki ekmek pişirme tepsisi olarak, Türk mutfak kültüründe binlerce yıllık bir kullanımla günümüze kadar ulaşmıştır. Araştırmada ele alınacak pişmiş topraktan yapılan ekmek pişirme tepsisi pilekinin, Ardahan Sulakyurt köyündeki kullanım geleneği incelenmiştir. Devam eden bu geleneğin varlığına rağmen pileki üretiminin azalmaya yüz tuttuğu, yapılan saha araştırmalarında görülmüştür. Çalışma ile yöredeki toprak pilekide ekmek pişirme geleneğine ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sulakyurt Köyü, Pileki, Fırın Tepsisi, Toprak Tepsi