Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış, 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Erdal ÇETİNTAŞ

NO Makale Adı
1546393227 SİLLE ÇÖMLEKÇİLİK GELENEĞİ VE BUGÜNÜ

Ülkemizde el sanatları önemli ölçüde azalmakta olup desteklenmeye ve korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu el sanatlarından biri de çömlekçiliktir. Dünyanın hemen her bölgesinde üretilen çömlekler üretildikleri toplumların kültürel yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu’da eskiden çok sayıda bulunan çömlekçi merkezlerinin sayısı giderek azalmaktadır. Bu azalışın başlıca sebebi plastik ve cam sanayinin sunduğu yeni ürünlerin çömlekçiliğin pazar payını düşürmesidir.

Bu çalışmada, Konya ili Selçuklu ilçesine bağlı Sille’de bulunan çömlekçilik hakkında ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Çömlek üretiminin hemen hemen durma noktasına geldiği bu merkezde faaliyet gösteren ustalardan bilgiler edinilmiştir. Çömlekçiliğinin farklı bir geleneği olduğu, diğer merkezlerden ayrılan önemli ayrıntıları içinde barındırdığı gözlenmiştir. Çalışmayla, Sille çömlekçiliğinin geldiği son durum hakkında bilgiler derlenerek, Anadolu çömlekçiliğinin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çömlekçilik, Seramik, Sille