Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış, 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Melahat ALTUNDAĞ

NO Makale Adı
1544915730 SITKI OLÇAR’IN YORUMUYLA SELÇUKLU ÇİNİ VE SERAMİKLERİ

Selçuklu devleti 11. yüzyıldan itibaren 300 yıl boyunca Orta Asya ve Orta Doğu'ya egemenlik kurmuş büyük Türk devletlerinden biridir. 1071 Malazgirt savaşıyla birlikte Anadolu topraklarında Selçuklu hakimiyeti önemli derecede artmıştır. Bu dönemde Selçuklu Devleti hem mimari hem de diğer sanat alanlarında büyük eserler vermişlerdir. Selçuklu sanatına kimliğini kazandıran mimari yapılar, bu yapılarla paralel gelişim gösteren çini ve seramik sanatı Selçuklulardan Osmanlıya devrolmuş bir mirastır. Aynı zamanda bu miras günümüz çini ve seramik sanatının temelini de oluşturmaktadır. Osmanlılar döneminde en önemli çini ve seramik üretim merkezi olan İznik ve Kütahya’dır. 17. yüzyılda İznik çini ve seramik üretimi konusunda etkinliğini yitirmiş, Kütahya’daki atölyeler daha ön plana çıkarak günümüze kadar bu geleneği taşımıştır. Ancak günümüze taşınan bu gelenek taklitten öteye gitmemiştir. Kütahyalı çini ustası Sıtkı Olçar, var olanı taklit etmek yerine, gelenekten yararlanarak yeni ve özgün eserler üretmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada günümüz çini ve seramik sanatının temelini oluşturan Selçuklu Dönemi çini ve seramik sanatı incelenmiş, çini ustası merhum Sıtkı Olçar’ın Selçuklu dönemi çini ve seramiklerini yorumlayarak oluşturduğu eserlerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu, seramik, çini, sanat, Sıtkı Olçar