Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış, 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Ebru ATEŞOK

NO Makale Adı
1544100613 İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÇÖMLEK PİŞİRİM YÖNTEMLERİ

Ateşin kili setleştirerek dayanıklı hale getirdiğini anlayan insanoğlu, henüz fırınların yapılmadığı dönemlerde ürettiği çömlekleri pişirme yolu aramıştır. Fırınların icadına kadar çamurdan şekillendirdiği formları, yanıcı maddelerle birlikte pişirmiştir. Bunun için de çukurda ya da açıkta pişirim denilen ilkel yöntemler kullanılmıştır. Günümüzde ise, teknolojinin gelişmesiyle artan istekler, malzeme çeşitliliği, hızlı pişirme yöntemleri gibi pek çok olanağın bulunmasına rağmen hala bu ilkel yöntemlerle çömlek pişirimi yapan yörelerimiz bulunmaktadır. Bunun yanında teknolojinin kullanıldığı pişirim teknikleri de kontrollü ve standart ürünler sağlamada avantaj sağladığından atölyelerde ya öncelikli ya da ikincil pişirme tekniği olarak da kullanılmaktadır. Bu araştırmada; İç Anadolu Bölgesinde çömlek pişirimi yapan Gelveri İlçesi, Mihalıççık İlçesi, Sorkun Köyü, Velihimmetli Köyü, Ahılı Köyü, Sille Köyü’nde çömlek pişirim yöntemlerine ve kullanılan fırın çeşitlerine fotoğraflarla yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çömlek, Fırın, Pişirim, İç Anadolu