Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış, 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Serap MUTLU, Zeliha SARIKAYA HÜNEREL

NO Makale Adı
1543229079 SULTAN GENÇ OSMAN’A AİT KAFTANLARDAN ESİNLENEREK OLUŞTURULAN GİYSİ TASARIMLARI

Genç Osman’ın bir çok alanda yapmayı düşündüğü yenilikler arasında, giysilerde de değişiklikler yaparak, eski gösterişli kavuk ve kaftanlar yerine daha sade giysilerin giyilmesini sağlamak yer alıyordu. Osmanlı padişahlarının kendi cülüs törenlerinden hemen önce, seleflerinin cenazelerinde matem elbiseleri giyinerek üzüntülerini gösterdiği bilinmektedir. Saltanat kılıcı kuşanma törenleri gibi kişisel varlığını ve dini ciddiyetini vurgulamak için daha sade kıyafetler tercih ederken, dini ve sosyal açıdan önemli olan cuma selamlığı gibi halka göründüğü törenlerde ise ihtişamını, sağlığının ve sıhhatinin iyi olduğunu gösteren gösterişli giysiler giydikleri bilinmektedir. Osmanlı kıyafetleri içinde çok önem verilen, gücün ve statünün sembolü olan Padişah kaftanları, yalın formuna rağmen, kullanılan kumaş ve süslemeleri ile birer şahaser niteliğindedir. Kaftanlar biçim itibari ile boyu uzun, kolları kısa yada uzun olarak çalışılmış önden açık bir dış giysidir. Araştırmada; Topkapı Saray Müzesi’nde bulunan II. Osman’a ait kaftanlar incelenmiş, kaftanlara ait kesim, model, kumaş ve süsleme özelliklerinden ilham alınarak modernize ceket tasarımları oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Genç Osman, Kaftan, Tasarım, Giysi.