Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Rasim SOYLU

NO Makale Adı
1540843207 FİKRET OTYAM RESİMLERİNDE ÜZERLİK VE NAZARLIK FİGÜRLERİNİN İNCELENMESİ

Ressam, fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Fikret Otyam’ın resimlerinde Anadolu kültürü sembolleri ve motifleri özel bir yere sahiptir. Bir sanatçının yetişmesinde doğduğu, büyüdüğü coğrafya ve toplumun etkisi büyüktür. Bilhassa çocuklukta yaşanan güzel hatıralar ve dinlenen masallar ileriki yılarda yaratıcı imgelere ve tasvirlere dönüşür. Bu çalışmanın amacı, ressam Fikret Otyam resimlerinde yer alan ve Anadolu kültürünü yansıtan üzerlik otu tohumlarından yapılan nazarlıkların incelenmesi ve sembolik bir anlatımla ile içerdikleri kavramların yan anlam ve derin anlamlarını çözümlemeye çalışmaktır. Yöntem olarak Fikret Otyam resimlerinde konu olarak yer alan, Anadolu kültürüne ait üzerlik nazarlıklarından bazı örnekler, göstergebilim analiz yöntemlerinden karşıt anlamlar şeması, göstergebilimsel dörtgen şeması ve yan anlam - derin anlam şemasıyla çözümlenecektir.


Anahtar Kelimeler: Fikret Otyam, sembol, gösterge, göstergebilim