Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Sema ÖZHAN

NO Makale Adı
1540763894 SAÇAKLAMA TEKNİĞİ VE PAZEN KUMAŞA UYGULANMASI

Giysilere verev, yatay ve dikey kesik atarak kontrast renkte ipekler ile süslenmesi ve zaman içerisinde moda akımına dönüşmesi 1500’lü yıllarda başlamıştır. 1500’lü yılların başlarında İsviçre ordusundaki askerler, düşman kampından yağmaladıkları renkli ipek kumaşları yırtılan üniformalarının içine yerleştirmişler ve bu şekilde vücutlarını soğuktan korumuşlardır. Ülkelerine geri dönen askerlerin üniformalarına doğaçlama olarak yaptıkları bu hareket, halk tarafından benimsenerek taklit edilmiş ve kısa sürede Avrupa’yı da etkisi altına alan bir moda akımına dönüşmüştür. Literatürde “slashed” olarak tanımlanan bu teknik Türkçe’ye saçaklama tekniği olarak geçmiştir. Makalede adı geçen tekniğin her ne kadar moda terimi içerisinde yer almasa da literatüre girmesi açısından Türkçeye çevrilmiş “saçaklama” teriminin kullanımı tercih edilmiştir. İlhamını 16. yüzyıldan alan kumaş yüzeyinin kesilmesi, tekstil sanatında ve kapitone uygulamalarında tekstil sanatçıları tarafından da dekoratif bir teknik olarak kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, Sanatçı Tim Harding emperyonist bir yaklaşımla renkli ipek kumaş ile katman oluşturarak kestiği eserlerinde eşzamanlı kontrast elde ederek piksel benzeri bir etki yaratmaktadır. Bu çalışmada saçaklama tekniği kullanılarak Anadolu’ya özgü renkli ve desenli pazen kumaşlardan 3 adet yelek dikilerek saçaklama tekniğinin literatüre girmesi ve kullanımı giderek azalan pazen kumaşlara dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: pazen, saçaklama tekniği, tekstil