Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Ezgi TEMEKOĞLU, Yunus ASLAN, Mevlüt Anıl FİDAN

NO Makale Adı
1540761025 KAYSERİ KEYKUBADİYE SARAYI KAZISI KÜNK, TUĞLA VE TANDIRLARI

Anadolu Selçuklu Devleti saraylarından Kayseri Keykubadiye Sarayı Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Prof. Dr. Ali Baş başkanlığındaki bir ekip tarafından 2015 yılından bu yana sürdürülmektedir. 2014 yılında yapılan sondaj çalışması ve sırasıyla 2015, 2016, 2017 yılı kazı çalışmaları sırasında, çeşitli buluntular elde edilmiştir. Bu buluntulardan künk, tuğla ve tandır örnekleri bizim araştırma konumuzu oluşturmaktadır. Bahsi geçen buluntuların incelenmesi saray mimarisi ve dönemin saray yaşamı hakkında bilgiler vermesi bakımından önemlidir. Ortak bir çalışma olan bu makalede, künkler Ezgi Temekoğlu, tuğlalar Yunus Aslan, tandırlar ise Mevlüt Anıl Fidan tarafından incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Keykubadiye Sarayı, Kayseri, Anadolu Selçuklu Devleti, künk, tuğla, tandır