Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mehmet Nuri PARMAKSIZ

NO Makale Adı
1540640864 KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİ YAZMA KİTAPLAR BÖLÜMÜ 12970 NUMARADA BULUNAN KÂR U BESTE VE SEMÂÎ GÜFTE MECMÛASI

Güfte mecmûaları, yazıldıkları dönem Türk mûsikîsinin çeşitli alanlarından günümüze bir çok bilgi taşırlar. Bu yönden her biri önemli müzikoloji kaynaklarıdır. Hafızaya dayalı bir mûsikî öğrenme sisteminde güfte mecmûaları mûsikîşinasların en büyük yardımcıları olmuşlardır. Bu çalışmada XX. yüzyıla ait olan Konya Koyunoğlu Kütüphanesi Yazma Kitaplar Bölümü 12970 numarada bulunan güfte mecmûası incelenmiştir. İnceleme sistematik müzikoloji yöntemi ve tarih metodolojisi ile yapılmıştır. Bu incelemede tespit edilen 94 makamdan 573 güfte, 26 adet usul, 101 adet bestekar ismi gibi bilgilerle bu mecmûanın diğer yapılacak araştırmalara da faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: XX. yüzyıl, Türk Mûsikîsi, güfte mecmûası, Koyunoğlu Kütüphanesi