Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nurcan SERTYÜZ, Faruk ŞAHİN

NO Makale Adı
1540303096 TOKAT CANİKLİ KONAĞI AHŞAP ÜZERİ KALEM İŞİ BEZEMELERİ

Ahşap üzeri kalem işi tekniği dini mimaride olduğu kadar sivil mimaride de sevilerek uygulanan bir bezeme unsurudur. Fakat Anadolu’da günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş ahşap üzeri kalem işi bezemelere sahip evlerin sayısı oldukça azdır. Tokat İli Merkez İlçesi, Mahmut Paşa Mahallesi, No: 39’da yer alan Canikli Konağı ’da 19. yüzyıla ait özgün kalem işlerine sahip nadir örneklerinden biridir. Yapı, Tokat Belediyesi tarafından yürütülen sosyal proje kapsamında 2016 yılı son aylarında restorasyon önerisi ile onarım ve bakım çalışması başlatılmış ve 2018 yılı sonunda restorasyonu tamamlanmıştır.
Evin birinci kat güneybatı ucunda yer alan başodanın restorasyon çalışmaları öncesi dolap, yüklük ve tavanlarının sarı renkli yağlı boya ile kapatıldığı görülmektedir. Restorasyon çalışmaları esnasında yapılan raspa çalışması ile başoda içerisinde yer alan kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkartılmış ve özgün hali ile koruma altına alınmıştır. Araştırmamızda, Canikli Konağının mimari ve kalem işi süslemeleri açısından değerlendirilmesi ve dönemi içindeki yerinin tespit edilerek tanıtılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tokat, Konak, Ahşap, Kalem İşi, Canikli Konağı