Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Güz 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Aslıhan TURAN, Nursel BAYKASOĞLU

NO Makale Adı
1526402404 BEYPAZARI’NDA BİR DOKUMA USTASI İSMAİL YANIK

Günümüzde teknolojinin gelişip hızla ilerlemesi, toplumun kendi kültüründen uzaklaşması kendi oluşturduğu sanatlar üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Bunun sonucu olarak el sanatlarımız büyük bir yozlaşmaya maruz kalmıştır. Buna rağmen Ankara’nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nda geleneksel düğün giyiminin bir parçası olan ve yaklaşık 900 yıllık bir geçmişe sahip olan ipek bürgü, günümüzde birkaç usta tarafından dokunmaya ve yaşatılmaya çalışılmaktadır. İsmail Yanık bu ustalardan birisidir. İsmail usta kendisine ait atölyesinde mesleğini sürdürmektedir. Bürgü, Beypazarı ilçesinde köy ve kasabalarda kadınların sokağa çıkarken başlarına örttükleri, vücudun üst kısmını kapatan ve dizlerine kadar uzanan ürünlerdir. Eskiden gelin bürgüsü olarak kullanılan dokumalar günümüzde daha çok masa örtüsü, yatak örtüsü, yaşlılar tarafından örtünme amacıyla vb. gibi ürünler oluşturarak ev aksesuarı olarak kullanılmaktadır. İnceleme sonuçlarına göre Beypazarı bürgü dokumacılığında yakın zamana kadar pamuklu ve ipekli iplikler bir arada kullanılırken, günümüzde ise ipekli yerine floş iplikler ve simli ipliklerin kullanıldığı saptanmıştır. Bu araştırmada; ipek bürgü ustası İsmail yanık’ın çıraklıktan ustalığa geçiş süreci ile birlikte, ipek bürgü kumaş yapımında kullanılan hammadde, araç-gereçler, üretim aşamaları ve eserlerinden örnekler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beypazarı, Dokuma Ustası, Mekikli El Dokuması