Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 11  Bahar 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Tuğba GÜNGÖR

NO Makale Adı
1526380043 ÖMÜR EKE’NİN RESİMLERİNDE KADIN İMGESİ

Kadın imgesi, hemen hemen her dönemde ve kültürde plastik sanatların en yaygın temalarından biri olarak kullanılmıştır. Sanatın insanlık tarihiyle birlikte gelişmeye başladığı günden bu güne, kadın imgesi de içinde bulunduğu çağa paralel olarak kendine yön bulmuştur. Farklı dönemlerde üretilen eserler aracılığıyla sunulan kadın imgesi, döneminin toplumsal durumunu, düşünce tarzını, kadına bakışını ve toplumsal cinsiyet açısından kadın tanımlamasını okumamızda bize gösterge olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmadaki temel amacımız hem kadın hem de sanatçı olan Ömür Eke’nin eserlerinde görülen kadın imgelerinin analiz edilmesidir. Ömür Eke’nin eserlerinde resmin odak noktası kadın imgesidir ve bu imge toplumsal cinsiyet bağlamında çeşitli nitelemelerle birlikte ele alınmıştır. Özellikle kadının modern yaşam içindeki yalnızlığı, kent yaşamı içerisindeki kadının mutluluğu ya da mutsuzluğu, özgürlük alanları, maruz kaldığı istismarlar, dişilik halleri ve kendini ifade etme sürecindeki psikolojisi günlük eylemleri içerisinde şekillendiği görülmektedir. Sanatçı, resimlerinde ele aldığı günlük yaşam içerisindeki kadın imgelerini içinde bulunduğu dönemin estetik değerlerini ve geleneksel algılama biçimlerini kendi üslubuyla harmanlayıp zenginleştirerek sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ömür Eke, Kadın İmgesi, Toplumsal Cinsiyet