Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 11  Bahar 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
İbrahim ERDEK

NO Makale Adı
1523787470 ÇAKMAK KÖYÜ HALILARININ TEKNİK VE DESEN ÖZELLİKLERİ

Anadolu’nun her bölgesinde farklı desen ve renk karakterleriyle karşımıza çıkan geleneksel el dokuma halıları Türk kültür mirası içinde önemli bir yere sahiptir. En önemli kültür taşıyıcısı olan yörükler eliyle birçok merkezde dokunmuştur. Dokuma karakterleriyle ön plana çıkan merkezler dışında adını fazla duyuramamış fakat kendi içinde belli bir karakter oluşturmuş halı yöreleri Anadolu’nun her yerinde mevcuttur. Kütahya da bu merkezlerden biridir. Karakeçili yörüklerinin hâkim nüfusa sahip olduğu yörede, kendine has bir desen karakteri oluşturmuş, il ve çevresinde “Çakmak Halısı” olarak bilinen bir grup dokuma dikkat çekmektedir. Yörük yaşam kültürü içinde gelişerek günümüze kadar ulaşmayı başarmış bu halıların tanıtılması önemlidir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, Çakmak köyünde tespit edilen halılar yerinde incelenerek teknik analizi yapılmıştır. Böylece Çakmak halısının, Türk halı grupları içinde benzer ve benzemez yönleri ortaya konularak yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu halıları belgeleyerek Türk el dokuması halıcılık literatürüne kazandırmak ve bilinirliğini artırmak, teknik, desen ve kompozisyon özelliklerini belirleyerek bu konuda yapılacak diğer bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amaçlarımız arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Çakmak Halısı, Halı, Dokuma, Karakeçili, Kütahya