Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 11  Bahar 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Birnaz ER, Zeliha SARIKAYA HÜNEREL

NO Makale Adı
1521057798 KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ GELENEKSEL KISTI TAKISI

Takı kullanılmaya başlandığı ilk günden günümüze kadar olanki süreçte birbirinden farklı amaç ve anlamlar yüklenerek kullanılsa da fiili olarak kullanımını hep korumuştur. Günümüzde takı kültürü süslenme, yatırım, ekonomik durum belirtisi ve geleneklerin bir gereği olarak kullanılmaktadır. Geleneksel takılar, geçmiş uygarlıkların kendilerinden sonraki nesillere bıraktığı sosyal ve kültürel anlamları taşımaktadır. Bu nedenle miras bırakılan geleneksel takıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması oldukça önemlidir. Çalışmanın da konusunu oluşturan Kastamonu ili Tosya ilçesi kültürüne özgü olan Kıstı takısı bu geleneksel takılar arasındadır. Günümüzde sınırlı sayıda ustalar tarafından sadece sipariş üzerine üretilen Kıstı takısı kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları arasındadır. Bu çalışmada Kıstı takısı, yapılan saha çalışmasında elde edilen bilgiler doğrultusunda tanıtılmış, yapım aşamaları açıklanarak fotoğraflarla belgelenmiş, Kastamonu ili kültür gelenek ve göreneğindeki yerine değinilmiş ve yaşadığı sorunlara değinilerek çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Takı, El Sanatları, kültür, Kastamonu, Tosya, Halk Kültürü, Kıstı