Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 11  Bahar 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ

NO Makale Adı
1518000443 13. YÜZYIL ANADOLU TAÇKAPILARINDA BULUNAN KUŞATMA KEMERLERİ TEZYİNATI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Anadolu Selçuklu medeniyeti çok sayıdaki mimari yapısı ve bezeme unsurları ile varlığını günümüzde de sürdürmektedirler. Taçkapılar 13. yüzyıl Anadolu mimarisinde hem abidevi görünüşleri hem de bezeme programları ile taçkapılar dönemin süsleme özellikleri hakkında bilgi veren önemli yapı unsurları olarak karşımıza çıkar. Anadolu Selçuklu medeniyeti çok sayıdaki mimari yapısı ve bezeme unsurları ile varlığını günümüzde de sürdürmektedirler. 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemi mimari kompozisyonlarında genel olarak müstakil ya da birbirinin devamı şeklinde olan tezyinat unsurları kullanılmıştır. Taçkapılarda kapıyı, köşe sütuncuklarının başlama noktalarından başlayıp kavsara kısmını oluşturan bölümü, dış hizadan çevreleyen, genellikle süslemeli alanlara kuşatma kemerleri denilmektedir. Kuşatma kemerleri üzerindeki süsleme, kütlesel yapısı, şekil ve dilim sayısı olarak bazen farklılıklar göstermektedirler. 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemi mimari kompozisyonlarda genel olarak müstakil ya da birbirinin devamı şeklinde olan tezyinat unsurları kullanılmıştır

Anahtar Kelimeler: Taçkapı, tezyinat, kuşatma kemeri, mimari