Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 6, Sayı 11  Bahar 2018  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Arzu EMEL ALTINKILIÇ

NO Makale Adı
1516708602 KÖRÜKLÜ EFE ÇİZMELERİ (AYDIN)

Bu çalışmada körüklü çizmenin tarihi gelişimi ele alınarak, estetik özellikleri, kullanım alanları, tercih edilme sebepleri, kullanılan hammadde ve araç gereçler ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bunun yanı sıra ulaşılabilen körüklü çizmelerin boy ve körük sayıları gibi teknik özelliklerinden söz edilecektir. Çalışmanın amacı unutulmaya yüz tutan Aydın ili körüklü çizmelerinin var olan örneklerinin görsel ve teknik özelliklerinin belirlenerek yayınlanmasını sağlamaktır. Çalışma, alan araştırmasından elde edilen verilerden yola çıkılarak ele alınmıştır. Konu ile ilgili basılı ve dijital kaynak incelemesi, alan araştırmasından kaynak kişi anlatımı ve ulaşılabilen körüklü çizme örnekleri dikkate alınarak unutulmaya yüz tutan Aydın ili körüklü çizmelerin gelişimi üzerinde durulacak, gelecek nesillere taşınabilmesi adına çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Körüklü Çizme, Aydın, Efe, Zeybek, Çizme