Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 5, Sayı 10  Güz 2017  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nuran AYAZ

NO Makale Adı
1514646082 CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE SES EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bu çalışma, yıllardır süregelen bilgilerin kaynak taramaları ile birlikte derlenip
kısa, sade ve yalın bir biçimde tarihsel süreci anlatmak ve hala yetişmekte olan ses
eğitimi öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan kişilere yarar sağlamak için yapılmıştır. Bu
sebeple bu çalışmada, öncelikle ses eğitiminin en eski tarihsel gelişiminin ekollere göre
doğuşu ve incelenmesine kısaca değinilmiş, ses eğitiminin Türkiye’ye ilk gelişi ve
Cumhuriyet döneminden sonra da hızla yayılıp bu güne kadar değişim içinde aldığı yol
anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ses, Ses Eğitimi, Tarihsel Gelişim