Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 5, Sayı 10  Güz 2017  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Ramazan UYKUR

NO Makale Adı
1513070223 SİNCAR ZENGİ ATABEGLERİNİN SİKKELERİ

Mardin Müzesi’nde yapılan araştırmamızda Sincar Zengi Atabegliği’ne ait 27 sikke tespit edilmiştir. Sikkelerin 6 tanesi II. Imadeddin Zengi döneminde, geri kalan 21 sikke ise oğlu Kutbeddin Muhammed’in hükümdarlığı döneminde basılmıştır. Sikkelerin ön ve arka yüzlerinde bastıran atabeğin isimleri, unvanları, basım yeri ve tarihi yanında dönemin halifesi el-İmamü’n-Nâsır lil-dîn’in ismine rastlanmıştır. Kutbeddin Muhammed’in bir sikkesinde ise Eyyûbî meliki el-Adil Seyfeddin Ebu Bekr’in isim ve lakabı yazılmıştır.İncelenen sikkeler yazılı ve figürlü olmak üzere iki gruptur. Yazılı grubu oluşturan sikkeler ön ve arka yüzlerinde daire ve kare gibi geometrik şekiller içine yerleştirilmiştir. Figürlü sikke kullanımında ise II. Imadeddin Zengi ve oğlu Kutbeddin Muhammed’in eski Türk mitolojisinin izlerini, çift başlı kartal geleneğini sürdürdüğünü görmekteyiz. Kutbeddin Muhammed’in figürlü sikkeleri arasında ise çoğunluğu Roma’da Şehrin koruyucusu olarak bilinen Konstantinopolis benzeri büstler oluşturmuştur. Hem yazılı hem de figürlü sikkelerin tamamı kufî hatla yazılmış, yazıt aralarında bitkisel nitelikli süslemeler ve Zengi tamgası gibi unsurlar yerleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sincar, Zengiler, Çift başlı kartal, Konstantinopolis, Caracalla