Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 5, Sayı 10  Güz 2017  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Azize Melek ÖNDER

NO Makale Adı
1503400594 KLASİK OSMANLI DÖNEMİNDE ÜRETİLMİŞ BARDAK BİÇİMLERİ VE BU BİÇİMLERİN KÖKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Osmanlı devletinin kuruluş sürecinde İznik’te üretilmeye başlayan seramik sanatı, 15. 17. yüzyıllarda altın çağını yaşamıştır. Bu çağı Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışı ve İstanbul’un alınmasıyla birlikte gelişme göstermiştir. Bu gelişme seramiklerde sadece kompozisyon anlamında değil kap formlarında da kendini göstermektedir. Bu dönemde üretilen birçok seramik hem süsleme hem de biçim açısından bakıldığında günümüzde ender bulunan ve kıymetli eserler arasında yerlerini almaktadır. Ancak bu dönemde yapılmış olan formların hangi biçimlerden oluştuğu, nasıl ortaya çıktığı ve ne amaçla yapılmış oldukları konusu çok fazla önemsenmemiştir.Çalışmanın amacı, Osmanlı Devletinin Klasik olarak hitap edilen döneminde ortaya çıkan bardak biçimlerinin hangi tip formlardan oluştuğunu belirlemek, hangi amaçlar doğrultusunda, hangi kültürlerden ya da biçimlerden etkilenerek yapılmış olabileceklerini saptamaktır. Çalışma, tarihsel süreç içinde gelişen ve Türk sanatı açısından önemli bir yere sahip olan Klasik Osmanlı seramik bardakları incelenerek form ayrışımını ve analizini yapmak ve bu seramiklerin kendi içlerinde ve Osmanlı Seramik sanatı içindeki yerini belirlemektir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Osmanlı Sanatı, Bardak, Seramik