Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 5, Sayı 9   Bahar 2017  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Erbil CÖMERTLER AKTUĞ, Kadir PEKTAŞ

NO Makale Adı
1489584265 AHŞAP SÜSLEMELİ BİR EV: DENİZLİ MERKEZEFENDİ HACI HIZIR SALİH EFENDİ EVİ

Tarihi geçmişimizin izlerini taşıyan, geçmiş yüzyıllardan günümüze ulaşmış ev ve konaklar; döneminin zevklerini ve bunların merkezden uzaktaki halka etkilerini sergileyen birer araçtır. Geçmişin belgeleri niteliğini taşıyan ve dönemin özelliklerinin taşraya yansımalarını gösteren bu geleneksel konutlar ve süslemeli ahşap aksamları, zamanın getirdiklerine karşı koyamamakta dolayısıyla gün geçtikçe yok olmaktadır. Sayıları her geçen gün azalan bu konutların en azından belgelenerek geleceğe aktarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Denizli merkezde süslemeleri ile günümüze ulaşabilmiş az sayıdaki konutlardan biri olan Hacı Hızır Salih Efendi Evi, mimari ve süsleme elemanları açısından incelenerek belgelenmeye çalışılmıştır. Osmanlı dönemi klasik dış sofalı plan tipindeki Hacı Hızır Salih Evi’nin, kalem işi süslemelerinin azlığına rağmen dolap, tavan ve özellikle kapı gibi ahşap elemanlarının üzerindeki süslemeleri oldukça dikkat çekicidir. Simgesel anlamlar yüklenmiş ahşap süslemelerde; bitkisel motiflerin ağırlık kazandığı ve Batılılaşma dönemi etkisiyle sanatımıza giren motiflerin yerel motiflerle kaynaştığı görülmektedir. Hacı Hızır Salih Evi, gerek geleneksel Türk Evi plan tipinden ayrılmayan mekân düzenlemesi, gerekse baninin maddi gücü ve beğenileri doğrultusunda şekillenen süslemeleri ile döneminin üslup özelliklerini halka ve ustalara yansıdığı şekliyle aktarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ev, Ahşap, Ahşap Süsleme, Denizli, Hacı Hızır Salih Efendi Evi