Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nuran ACAR

NO Makale Adı
1477478547 KONYA İLİ REBAB VE KLASİK KEMENÇE USTALARININ (LUTHİERLERİ) İNCELENMESİ

Türk el sanatları kapsamında Çalgı Yapım Sanatı, insanlığın var oluşundan beri etkisini göstermiş, çok çeşitli sazlar icat edilmiş ve günümüze pek çok saz gelmiştir. Çalgıya hayat veren ustalar ise her toplumda yetişmiş ve müziğe hayat veren ensturmanların genişleyerek günümüze ulaşıp yaygınlaşmasına zemin sağlamışlardır. Söz konusu çalışmamız Konya ili merkezinde Rebab ve Klasik Kemençe (Tırnak Kemençe) yapan ustalara (Luthier) ulaşıp Konya'da yürütülen bu mesleğin ne boyutta yapıldığının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Luthier, Çalgı yapımı, Ensturman, Rebab, Klasik Kemençe