Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Meral AKAN

NO Makale Adı
1452601600 ANADOLU YÖRÜK YAŞAMINDA DOKUMA GELENEĞİ

Anadolu coğrafyasında, yaşamını mevsimlere göre yer değiştirerek geçiren ve bu hareketliliği bir yaşam biçimi olarak benimsemiş insan toplulukları yaşamaktadır. Yaşamın gerektirdiği tüm evreleri yer değiştirmeye dayanan kültür ile karşılayan bu topluluklara “Yörük” denilmektedir. Yörük kelimesi kaynaklarda, “konar-göçer bir şekilde sürekli çadırda yaşayan ve geçimini küçükbaş hayvanlardan sağlayan kimsedir” şeklinde tanımlanmaktadır.
Anadolu’nun Toros Sıradağları eteklerinde, özellikle Batı Anadolu iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nde Mut, Silifke, Anamur yöresindeki dağlık bölgelerde halkın bir bölümü bu şekilde yaşamını sürdürmüştür. Yöre halkı çeşitli grup isimleri ile birbirinden ayrılmakta ve yerleşik hayata geçenler ise bu isimler altında köyler oluşturmaktadır.
Yörükler kendilerine özgü bu yaşam tarzını sınırlı da olsa sürdürmekle birlikte günlük hayatta belirli özellikleri olan araç, gereç ve eşyalardan yararlanmaktadırlar. Bu eşyalar hareket halinde olan Yörüklerin taşınmasına uygun özellikte dokumalardır. Kullanım özelliği bakımından hareket halindeki bir yaşamı kolaylaştırmak amacı ile tasarlanan dokumalar çeşitli biçimlerde üretilmektedir. Aynı zamanda bu topluluklarda küçükbaş hayvancılığa bağlı bir yaşamın sürdürüldüğü düşünüldüğünde, yünün değerlendirilmesi bakımından da, dokuma üretimi vazgeçilmez olmaktadır.