Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Zuhal TÜRKTAŞ

NO Makale Adı
1452003840 BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE HASIR DOKUMACILIK

Maddi kültür ögeleri, toplumların gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede geleneksel dokumacılık içerisinde bitkisel dokumalar, hammaddenin bulunduğu bölgelerde toplumun ihtiyaçlarından doğan, üretime yönelik faaliyetler olarak düşünülebilir. Hasır dokuma, durgun su kaynaklarının bulunduğu bataklık bölgelerde bitkisel hammaddelerin yetişmesine bağlı olarak üretilmektedir.
Bu çalışmada Konya ili Beyşehir ilçesi sınırlarında kalan ve Türkiye’nin üçüncü büyük gölü sıfatını taşıyan Beyşehir gölü etrafında yetişen bataklık hammaddelerinin yetişme koşulları, değerlendirilme biçimleri ve bu kapsamda hasır dokumacılık ile ilgili verilere ulaşmak amaçlanmıştır. Ayrıca üretilen hasır dokumaların hammadde, teknik, desen ve üretim biçimleri ile kullanım alanları hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Beyşehir ve çevresinde hasır dokuma için gerekli hammadde ihtiyacı Beyşehir gölü çevresinde bulunan bataklık bölgelerden elde edilmektedir. Bataklık sazı, kofa ve kargı kamışının elde edildiği gölden alınan hammaddeler işlemlerden geçerek dokumaya hazır hale getirilir.
Yörede hasır dokuma, iş gücü açığını giderdiği ve gelir kaynağı sağladığı için önemlidir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle farklı alanlardaki iş gücü açığı hasır dokuma sanatını geçim kaynağı olmaktan uzaklaştırmıştır. Yapılan hasır dokumalara alternatif ürünlerin ortaya çıkması ve pazarlama sıkıntısı bu el sanatının kaybolmasında etken olmuştur.
Bu çalışmada, her yıl azalan şekilde devam eden hasır dokumacılık faaliyetlerini tanımlamak, yöredeki hammaddelerin kullanım alanlarını saptamak ve var olan işgücünü doğru kullanarak geçim kaynağına katkı sağlamak amacı güdülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hasır dokuma, Beyşehir, Bitkisel hammadde