Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Ebru ALPARSLAN

NO Makale Adı
1446034891 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi’nde (Kütahya) bulunan yazma eserlere ait deri ciltlerin incelenmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, söz konusu kütüphanede bulunan; Türk Cilt Sanatının ve Sanatçılarının üstün sanat gücünü ve teknik seviyesini yansıtan ve çok önemli bir kültür-sanat hazinesi niteliğinde olan yazma eser ciltleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışma kapsamında toplam 9 adet el yazması esere ait deri cilt örneği; ait oldukları dönem, yapım teknikleri, süsleme teknikleri, yapımında ve süslemede kullanılan gereçler, renk, motif ve kompozisyon özellikleri gibi karakteristik özellikleri açısından ayrıntılı bir şekilde incelenerek ve fotoğrafları ile belgelenerek tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi, Yazma Eser, Deri Cilt, Cilt Sanatı, ”Şemse”