Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Hürrem Sinem ŞANLI, Ali KOCACIK

NO Makale Adı
1435415607 İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİ ÇÖMLEKÇİLİĞİNE ÖRNEK: TİMUR ÇETİNDAĞ ATÖLYESİ

Bu çalışma, İzmir ili Menemen ilçesinde üretilmekte olan çömleklerin hammadde temininden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçlerin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini, İzmir ili Menemen ilçesinde bulunan eskitme saksı formu üretimi yapan çömlek atölyeleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise, İzmir ili Menemen ilçesinde bulunan bir çömlek atölyesi ve bir usta oluşturmaktadır.
Beyaz şamutlu çamurla yapılan eskitme saksı formları, yapılan formların desenlemeleri, ürünlerde kullanılan hazır desenlerin şekilleri ve ürünlerin fırınlanma aşamaları gözlem yoluyla elde edilmiştir. Menemen çömlekçiliğinin geçmişi, mevcut durumu, pazarlama ve geleceği hakkındaki bilgiler görüşme tekniği ile Ocak 2013 ve Temmuz 2013 aylarında yöreye gidilerek ve çömlek ustası Timur Çetindağ ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Bu çalışma sonucunda yapım aşamaları ve ürünler fotoğraflanarak değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çömlek, çömlek yapımcılığı, Menemen