Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Semih BÜYÜKKOL

NO Makale Adı
1430329493 NEŞET GÜNAL’IN RESİMLERİNDEKİ “KORKULUK” İMGESİNE ESTETİK BİR BAKIŞ

ÖZET
Sanatçı, resim yaparken bazı imgelerden yararlanır. Bu imgeler sanatçının geçmiş yaşantılarından, hayallerinden, yaşadığı olaylara karşı tepkilerinden doğar. Bu imgeler çoğu zaman sanatçının plastik açıdan eserleri çözümlendiğinde sanatçı için önemli bir çıkış noktası haline gelir. Neşet Günal’ın resimlerinde zaman zaman yeraln ‘korkuluk” imgesi, sanatçının çocukluk yıllarına dayanan bağ, bahçe, tarlaların kuşlardan ve zararlı hayvanlardan korunmak için yapılmış hayali insan imgelerinin resimlerine yansımasıdır. Toplumsal gerçekçi resimleriyle Anadolu insanının yaşam mücadelesini yalın bir dille resimlerine yansıtan Neşet Günal’ın “Korkuluk” resimleri önemli bir yer tutar.
“Korkuluk” Anadolu’da geleneksel kültür içinde yer alan korku imgesi üzerine kurulu tarla ve bahçelerin korunmasına yönelik bir bez bebek gibi düşünülse de, Neşet Günal’ın resimlerinde toprağa bağlı insanların yaşam biçimlerinin bir parçası olarak yeralmaktadır. Yoksulluk ve toprak üzerine kurulu iri el ve çıplak ayaklı insanların yaşam mücadelesini yalın bir dilde yansıtıldığı bu resimler, aslında insan yaşamındaki korkularının üstesinden gelebilmek adına görselleştirilmiş alegorik bir anlatımdır, denilebilir. Korkuluk resimlerinin bu derece içtenlikle anlatıldığı bu resimler, Çağdaş Türk Resim Sanatı içerisinde “imge” üzerine yapılmış önemli çalışmalar olarak yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Korkuluk, İmge, Neşet Günal Resimleri, Alegori.