Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Şemseddin Ziya DAĞLI

NO Makale Adı
1428235219 TÜRK HAT SANATINDA YAZI RESİMLER ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE YAZI RESİMLER

Yazı temeli üzerine kurulmuş bir sanat olan Türk hat sanatı bin yıl kadar önce doğmuş, İslamiyet’in etkisi ile de gelişmiş büyük bir resim sanatıdır. Tüm diğer sanatlar gibi yazıda zamanla onu yaratan ulusların insanların ruhi, kültürel, manevi yapılarına göre zevk ve ideallerine uygun olarak basitlikten kurtulmuş estetik bir yön arz etmeye başlamıştır. Başlangıçta çöp, çubuk ve çiviler ile yazılan yazı basit işaretlerden oluşan sembol grupları olan yazı sanatı diğer sanatlarda olduğu gibi sade ve amaçlara uygun biçimlerden oluştuğu görülmektedir.
Bu araştırma sırasında incelenen levhalar, resimler ve kaynaklar doğrultusunda bu sanatın ortaya konduğu Mevleviler, Bektaşiler, Rüfailer gibi tarikatlar eli ile muhtelif şekil ve suretlerde yazı resimler yapıldığı görülmektedir. Ayrıca araştırmada hattın mimarideki uygulamalarına da eğilerek hattın mimaride dekoratif bir eleman olarak kullanılmasını ile ilgili örneklerde ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Hat sanatı, yazı resimler, kaligrafi