Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mustafa KINIK

NO Makale Adı
1414370987 İBRAHİM MÜTEFERRİKA VE YAYIMLADIĞI İLK KİTAPLAR

Baskı teknikleri alanında XV. yüzyılda Gutenberg’le başlayan teknolojik gelişmeler yıllar geçtikçe devam etmiş özellikle XIX. yüzyıldan sonra daha da artmıştır. Baskı teknolojileri alanında dünyada yaşanan gelişmeler uzun yıllar sonra ülkemizde de ciddi bir kabul görmüş ve ilk resmi çalışmalar başlatılmıştır. 1724 yılında saraydan destek bulup, 1726 yılında ilk çalışmalarını yapan ve 1729 yılında da resmi ilk Türk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika yaptığı çalışmalarla Türk Grafik Sanatında yeni bir döneme öncülük etmiştir. Müteferrika tarafından basılan ilk kitaplar Türk grafik sanatının gelişimi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada İbrahim Müteferrika ve onun tarafından yayımlanan kitaplar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : İbrahim Müteferrika, Türk Matbaacılığı, baskı, illüstrasyon, kitap