Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Mezahir Avşar, Lale Avşar

NO Makale Adı
1374956293 İSLAM SANATINDA AKITMALI-KAZIMALI SERAMİKLER VE TAKLİT TEORİSİ

ÖZET
Günümüz seramik sanatının vazgeçilmez kaynaklarından birini teşkil eden İslam seramik sanatı, bugün kullanılmakta olan pek çok tekniğin ortaya çıkmasını sağlayan ortam ve koşullar oluşturmuştur. Çeşitli politik, ideolojik ve kültürel sebeplerden dolayı hızlı gelişim sergileyen İslam sanatı, bünyesinde barındırdığı tüm dallara aynı takanı iletse de, Ortaçağ İslam seramik sanatının parlak gelişimi belki de istisnai ve özel bir durum temsil etmektedir. Son derece yaratıcı yaklaşımı, yüksek estetik anlayışı ve ileri düzeyde işçilik marifetleri sayesinde, İslam ustalarının ortaya koydukları eserler, dünya sanat tarihinin en güzel sayfalarını oluşturmaktadır. Ortaçağ İslam seramikleri arasında akıtmalı-kazımalı ürünler, 9. yüzyıldan başlayan ve 14. yüzyıla kadar devam eden uzun soluklu üretim geleneğiyle seçilir. Astar kazıma ve maden oksit boyama gibi sade uygulamalardan oluşan süslemeye rağmen, günümüze bol sayıda ve tarz çeşitliğinde ulaşan bu seramik kap kacakların halk arasında büyük rağbet gördüğü anlaşılmaktadır.Makalede, akıtmalı-kazımalı İslam seramik tekniğinin olası kaynağı olarak görülen Tang Dönemi Çin’in sancai seramikleri konu alınmış, iki gelenek arasındaki bağlar, benzer ve farklı cihetler incelenmeğe çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortaçağ İslam seramik sanatı, Çin sancai seramikleri, Akıtmalı-kazımalı süsleme.